Biografia / Biography


Aleksander Kamedulski (baryton) jest 23-letnim adeptem śpiewu operowego, studentem Konserwatorium Scuola Civica Claudio Abbado w Mediolanie. Urodził się i mieszka w Nieszawie nad Wisłą.

Aleksander_Kamedulski-04_preview

By tarantoga.pl


S
tudia I stopnia ukończył na Akademii Muzycznej w Bydgoszczy w klasie Profesora Wiesława Bednarka, solisty Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w Warszawie.

W październiku br. rozpoczął studia II stopnia w światowej stolicy opery – Mediolanie;
w klasie Maestro Roberto Coviello, solisty Teatro alla Scala.

Mimo młodego wieku wystąpił w wielu prestiżowych miejscach w Polsce i Europie. Śpiewał w Niemczech, Francji, Anglii, Hiszpanii, na Cyprze, w Liechtensteinie etc. Jest laureatem konkursu wokalnego w Vaduz organizowanego przez międzynarodową fundację sic itur ad astra z Księstwa Liechtenstein. W następstwie, jako jeden z ośmiu śpiewaków z całego świata, został stypendystą tej fundacji, notabene, najmłodszym i jedynym z Polski. W związku z tym otrzymał również możliwość występu w Guido Feger Saal w Triesen i Herkulessaal w Monachium. Z pozytywnym skutkiem został również przesłuchany w paryskiej wytwórni płytowej Diamant Records na zaproszenie zarządu tej wytwórni. Jest także stypendystą Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego. A. Kamedulski śpiewał ponadto m.in. w Pałacu Monaco w Paryżu, w sali koncertowej Towarzystwa Historyczno – Literackiego w Paryżu, Złotej Sali Zamku Królewskiego w Warszawie, w Insitution Saint Stanislas w Osny (Francja), w sali koncertowej Zamku w Ahaus (Niemcy), w Mazurkas Conference Centre (Oż. Mazowiecki), w Filharmonii im. Witolda Lutosławskiego w Łomży, w Filharmonii Sinfonia Baltica w Słupsku, w Kasteliotissa Hall w Nikozji (Cypr), w Pałacu Biskupim we Włocławku, w Pałacach w Lubostroniu i Ostromecku. Współpracuje również z Filharmonią Pomorską w Bydgoszczy.

brauer-matinee-arien098

By Brauer Photos

Na przestrzeni kilku lat Aleksander Kamedulski występował dla wielu znamienitych osobistości: Prezydenta RP, członków rządu, najwyższych dostojników kościoła, świata kultury i polityki. Śpiewał w koncertach z udziałem znanych artystów takich jak Bernard Ładysz, Paulos Raptis, Laura Łącz, Jan Pietrzak, Halina Kunicka, Rena Rolska, czy Andrzej Rosiewicz. Miał zaszczyt współpracować z wybitnymi pianistami, m.in. Andrzejem Płonczyńskim, Jeanem Lemairem.

 Jest pierwszym na świecie wykonawcą „Tryptyku Amerykańskiego” autorstwa prof. Szymona Kawalli. Prawykonanie miało miejsce 10 czerwca 2016 r. w Paryżu. Był także gościem programu „Dzień Dobry TVN”, wielokrotnie pisano o nim w prasie polskiej i międzynarodowej.

_________________________________________________

Aleksander Kamedulski (baritone) is a 23-year-old adept of opera singing,
student of Scuola Civica Claudio Abbado in Milan. He was born and lives in Nieszawa (Poland).
Studies of I degree he finished in the class of professor Wieslaw Bednarek, soloist of National Opera in Warsaw. Now he is student of Maestro Roberto Coviello, soloist of Teatro alla Scala.
12987153_1137859422945016_5648479678155852630_n

By K. Olimpiou


I
n spite of his young age, he has performed in many prestigious places in Poland and in Europe. He has sung in Germany, France, England, Spain, Cyprus, Liechtenstein etc. He is laureate of  vocal audition in Vaduz, organised by  sic itur ad astra foundation from the Principality of Liechtenstein. Consequently, as one of the eight singers from across the world, he has received a grant from that foundation. Incidentally, he was the youngest of all grant holders, and the only Pole among them. As such, he has also been given the opportunity to perform in Herkulessaal (Munich) and in Guido Feger Saal w Triesen (Liechtenstein). With a positive result he has also been invited for the audition in the headquarters of Parisian record company Diamant Records at the invitation of the board of the company. A. Kamedulski also received the scholarship of the Marshal of the Kujawsko-Pomorskie [Kuyavian-Pomeranian] Province.

carlos-mendoza_car4266

By C. Mendoza

He has also sung in various other places, such as Hôtel de Monaco in Paris, the concert hall of Historical and Literary Society in Paris, the Golden Hall of the Royal Castle in Warsaw, the concert hall of the Ahaus Castle (Germany), Mazurkas Conference Centre (Ożarów Mazowiecki), Lutosławski Philharmonic in Łomża, Sinfonia Baltica Philharmonic in Słupsk, Kasteliotissa Hall in Nicosia (Cyprus), Bishop’s Palace in Włocławek, Palaces in Lubostroń and in Ostromecko. He also cooperates with the Pomeranian Philharmonic in Bydgoszcz.

In the past few years, Aleksander Kamedulski has performed for many important personages: President of Poland, members of the government, the highest dignitaries of the church, culture and politics. He has sung in concerts with famous artists, such as Bernard Ładysz, Paulos Raptis, Laura Łącz, Jan Pietrzak, Halina Kunicka, Rena Rolska, Andrzej Rosiewicz. He has had the honour of working with outstanding pianists, such as Andrzej Płonczyński and Jean Lemaire. He has given the world’s first performance of Professor Szymon Kawalla’s “Le triptyque américain”. The first performance was given on 10 June 2016, in Paris. He has also been a guest in the breakfast show “Dzień Dobry TVN”. He has been written about many times in the Polish and international press.

Reklamy